Studietur til Cape Town

Frivillig arbeid for grupper i Cape Town

Frivillig arbeid i Cape Town
Vi organiserer unike aktiviteter for grupper og skoleklasser i Cape Town, hvor fokus er på frivillig arbeid. Større grupper kan fordeles på opptil tre forskjellige prosjekter i Cape Town.

Deltakerne vil arbeide som frivillige i landsbyer i og rundt Cape Town. Frivillig arbeid er generelt fokusert på nybygging og restaurering. På den måten vil deltakerne umiddelbart se resultatet av sitt arbeid, og hvordan dette bidrar positivt til lokalsamfunnet.

Hvilken type arbeid som gruppen blir satt til å gjøre vil variere ut fra gruppens ferdigheter. Prosjekter kan for eksempel inkludere:

 • Planting av grønnsakshager
 • Renovering av bygninger
 • Maling av skolebygninger
 • Sette i stand sportsfasiliteter

Frivillighetsprosjekter for grupper

 • Utviklingsprosjekt med sport: Målet er å fordre til fysisk aktivitet blant barn, hvor de kan få utløp for sin energi, samt bygge selvsikkerhet gjennom mestring. Via fysisk aktivitet er hovedmålet å styre barn og unge vekk fra negative inflytelser i lokalmiljøet. 

 • Surf Club-prosjekt: Dette prosjektet har lært over 300 barn å svømme, og over 80 barn å surfe. Åtte av barna har siden oppnådd en topp 3-plassering i både lokale og regionale surfestevner. 

 • Skoleprojekt for mentalt- og fysisk utviklingshemmede barn: Dette prosjektet fokuserer på å hjelpe mentalt og fysisk handikappede barn. Prosjektet styres fra et senter som tilbyr heldags passing av barn med spesielle behov, og er det eneste av sitt slag i området. Vi har også startet byggingen av en ny skole som er spesialdesignet for å gi disse barna en sunt læringsmiljø og gode vilkår for utvikling. 

 • Prosjekt for utvikling av kompetanse: Prosjektet promoterer selvforsyning og entreprenør-ferdigheter blant voksne i fattige områder. Her deltar de voksne i et lærling-forum hvor de lærer forskjellige byggeteknikker med hjelp av gjenbruksmaterialer.

 • Skate Club-prosjekt: Under paraply-prosjektet for utvikling gjennom sport, brukes dette prosjektet også som et kompetanse- og selvtillitsbyggende program for barn og unge i de lokale miljøene - dog denne gang med skateboarding i fokus. 

 • Kitesurfing-prosjekt: Dette er et oppsøkende program rettet mot barn, som fungerer som insentiv til å være dyktig på skolen og i hjemmet. Barn og unge får først svømmeundervisning av de frivillige, og senere undervisning i kitesurfing av de frivillige i samarbeid med en profesjonell kitesurfing instruktør.

 • Anti-fattigdom prosjekt: Hovedmålet bak dette initiativet er å fasilitere forebygging av fattigdom blant lokale bosetninger. Vi sikter etter å bidra til å skape selvforsørgende samfunn, og vi gjør dette gjennom utdannings-, kompetansesutviklings- og jordbruksprogrammer. 

 • Skole og utdanning prosjekt: Dette prosjektet har så langt hatt en positiv påvirkning på 10 skoler og 1562 barn rundt om i Afrika, hvorav 781 barn nå mottar næringsrike måltider hver dag på skolen. Gjennom prosjektet samarbeider vi med lokale skoler i utsatte samfunn for å identifisere deres behov og hjelpe de å nå sine mål.

Arbeidsdagen varer fra 09:00 - 14:30. Større grupper kan fordeles på opptil 3 forskjellige prosjekter.

Frivillighetsarbeid for grupper i Cape Town, Sør-Afrika 

Ønsker du mer informasjon om frivillig arbeid for grupper i Cape Town?
Kontakt oss

 

 

Kontakt