Spar tid og penger på studieturen

Spar tid og penger på studieturen
Organiseringen av en studietur er ofte en omfattende og komplisert prosess, som kompliseres av en rekke faktorer:
  • At det er mange personer som skal transporteres og innkvarteres samtidig
  • At det gjerne er snakk om store beløp
  • At det er et stort, og økende krav om at turen skal ha en solid faglig forankring, noe som stiller høyere krav til turens innhold
  • Tid er en knapp ressurs for de fleste lærere, så hjelp til planleggingen og logistikken er ofte essensielt for gjennomføringen av turen
  • Det oppstår av og til uventede ting på reisemålet, som kan gjøre det nødvendig å handle hurtig og eventuelt endre planene, noe som kan være utfordrende i en fremmed by

Alt i alt er det en komplisert prosess som krever mye tid og forberedelse, og som gjerne er forbundet med en viss usikkerhet i tilknytning til selve avviklingen av reisen. 

Vårt samlede studieturkonsept med erfarne reisespesialister og nyttige "Next Stop"-informasjonshefter om faglige besøk er begge rettet mot å gjøre planleggingen og organiseringen av studieturen enklere. På denne måten kan vi minimere tiden lærerne bruker på organiseringen av det praktiske, slik at de isteden kan fokusere på det faglige.

Vårt omfattende nettverk av samarbeidspartnere over hele verden sikrer dere konkurransedyktige priser på både flybilletter og overnatting. Dessuten sørger vi for at dere får en tydelig totalpris uten skjulte kostnader og overflødige tillegg. Dermed unngår dere ubehagelige overraskelser underveis.

Vil du ha et gratis, uforpliktende tilbud på studietur til utlandet?
Send forespørsel

  

Kontakt