Visum & innreisebestemmelser

Vær oppmerksom på at dere som reisende selv er ansvarlige for å imøtekomme de enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til de land dere skal reise til. Dette gjelder også om dere bare skal mellomlande i et land.

 

Kontakt